e-fektywni.org

Dołącz do odważnych
ZOBACZ SZKOLENIA
Misja i działalność fundacji

Naszą misją jest tworzenie komfortowej przestrzeni, wspierającej młodych ludzi oraz organizacje pozarządowe w rozwoju, zdobywaniu kompetencji, doświadczaniu, poszukiwaniu, poszerzaniu horyzontów. Po to, aby działając bardziej efektywnie, byli jak najlepiej przygotowani by sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom.

Poprzez swoje działania chcemy zadbać o dojrzałość intelektualną młodych ludzi, o ich rozwój i wsparcie w poznawaniu tego złożonego świata. Postanowiliśmy  wspierać ich naszą wiedzą, doświadczeniem, a także otwartością i sympatią. Chcemy dać młodym ludziom wybór w ich decyzjach, pokazując różne ścieżki rozwoju, różne punkty widzenia, tak aby ostatecznie sami byli w stanie świadomie wybrać to, co jest dla nich najlepsze. 

Nasz Zespół tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem w pracy z Młodymi Ludźmi na wielu płaszczyznach – szkoleniowej, coachingowej, mentoringowej, a także trenerzy – specjaliści w swoich dziedzinach.

Obecnie nasze sztandarowe działanie to
e-fektywni.org
UczMy się tworzyć projekty

CZYTAJ WIĘCEJ O PROJEKCIE ⟶

Organizacje Pozarządowe posiadają ogromną siłę i chęci do zmiany świata  na lepsze. A my chcemy je wspierać w prowadzeniu tych zmian, dzieląc się tym co sami mamy – swoim doświadczeniem i know how.

Paweł Wojtyczka
Prezes Fundacji, twórca projektu
e-fektywni.org

Przedsiębiorca od 2006 r., związany przede wszystkim z branżą IT. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek Informatyka na Wydziale Elektroniki. Propagator idei wspierania osób z autyzmem w branży IT i współtwórca projektu asperIT. „Moim celem jest dzielić się własnymi doświadczeniami zawodowymi z młodymi ludźmi po to, aby byli jeszcze lepsi i rozwijali się szybciej niż pokolenia wcześniejsze. Wierzę, że tak zdobyte doświadczenie wykorzystają do rozwoju biznesu, a także nas jako społeczeństwa.”. Prywatnie entuzjasta samorozwoju, sportu raczej na zewnątrz niż przed telewizorem, ojciec dwójki dzieci.

Dominik Kubicz
Koordynator Projektu e-fektywni.org

Koordynator projektów w wielu Fundacjach, od 5 lat związany z trzecim sektorem. Absolwent kierunku Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim oraz aktualnie student Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Z zamiłowania tancerz towarzyski oraz instruktor wielu styli tanecznych. W latach 2019-2020 był Vice-przewodniczącym ds. Operacyjnych w Studenckim Forum Business Centre Clubu regionu Wrocław. W tych latach ściśle współpracował z BCC jednocześnie tworzył strategię działania oraz nadzorowywał pracę koordynatorów 8 projektów. Prywanie wielki fan kultywowania zdrowego trybu życia: podróży, górskich wędrówek, żagli oraz gastronomii.

Paweł Michalski
Wolontariusz


Absolwent 1 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu. Chętnie podejmuje nowe zadania i wyzwania. Odnajduje się zarówno w pracy z ludźmi jak i z dokumentami. Na co dzień specjalista do spraw digital marketingu. Prywatnie: Korepetytor z języka angielskiego, pływak oraz wielki fan włoskiej muzyki.