LeaNGO

Twoja Organizacja realizuje mnóstwo świetnych projektów, a zespół stale się powiększa? Zadania do wykonania zaczynają wymykać się spod kontroli, a Wy chcielibyście robić wciąż więcej dla innych?

Twoja Organizacja realizuje mnóstwo świetnych projektów, a zespół stale się powiększa? Zadania do wykonania zaczynają wymykać się spod kontroli, a Wy chcielibyście robić wciąż więcej dla innych?
Zastanawialiście się kiedyś, czy jest sposób aby uporządkować pracę w projektach, a dzięki temu uczynić je bardziej efektywnymi a zarazem przyjaznymi do realizacji?

My wiemy jak to zrobić i mamy dla Was propozycję!

Zapraszamy Organizacje Pozarządowe z całej Polski do udziału w wyjątkowym projekcie LeaNGO, w którym poza szkoleniami z metod i narzędzi zarządzania projektami, otrzymacie coś o wiele cenniejszego – wsparcie mentora oraz wsparcie techniczne w całym procesie wdrażania nowych metod i narzędzi do Waszej Organizacji. Takie połączenie gwarantuje skuteczność naszych wspólnych działań.

Koszt projektu: Organizacja nie ponosi ze swojej strony kosztów udziału w Projekcie.
Termin projektu: wrzesień 2021kwiecień 2023. Rekrutacja trwa do 21.11.2021.

Etapy projektu:

I. Rekrutacja

Każda Organizacja Pozarządowa która chciałaby wziąć udział w projekcie, ma za zadanie wypełnić formularz rekrutacyjny -> [link do formularza]. Po jego wypełnieniu, zaprosimy przedstawicieli wybranych Organizacji na rozmowy, które odbędą się online. Następnie wyłonionych zostanie 16 Organizacji, które zostaną zaproszone do udziału w Projekcie.

 

II. Szkolenia online

Zostanie przeprowadzony cykl 5 szkoleń online obejmujący tematykę skutecznego zarządzania w organizacji, w tym między innymi z metodyk zarządzania projektami (np. Scrum, Kanban) oraz niezbędnych do tego narzędzi (np. Trello, ClickUp, Office 365). Pokażemy także, jak korzystać z płatnych narzędzi za darmo w NGO.

 

III. Dobór metodyki i narzędzi

Na tym etapie, każda Organizacja wspólnie z mentorem, dobierze odpowiednią metodykę oraz narzędzia. Będzie ona dostosowana indywidualnie do stylu pracy zespołu, jego liczebności, możliwości technicznych, a także indywidualnych preferencji.

 

IV. Wdrażanie metodyk i narzędzi

Tutaj rozpocznie się realna zmiana w Waszej Organizacji. Mentor będzie stale, do końca trwania projektu towarzyszył Wam we wdrażaniu wybranej wspólnie metodyki – uczestnicząc w spotkaniach zespołu, prowadząc rozmowy z Liderem, udzielając feedbacku. Będzie także podpowiadał jak najbardziej efektywnie korzystać z wybranego narzędzia. Do dyspozycji Organizacji będzie także osoba od wsparcia technicznego – która pomoże w instalacji, konfiguracji, wesprze w bieżących problemach technicznych związanych z wdrażaniem nowych narzędzi.

 

V. Szkolenia stacjonarne

Planujemy także przeprowadzić dwa szkolenia stacjonarne (jeśli tylko sytuacja w Polsce pozwoli). Lokalizację oraz tematykę szkoleń wybiorą same Organizacje biorące udział w Projekcie, ponieważ po zetknięciu z realną zmianą, to one będą wiedziały najlepiej, czego jeszcze potrzebują.

 

VI. Ewaluacja Projektu

To końcowy etap, który pozwoli zarówno nam, jak i Organizacjom biorącym udział w Projekcie, na szczegółowe podsumowanie przeprowadzonych działań, ocenę realnej zmiany, a także wyciągnięcie wniosków na przyszłe, podobne działania.