e-fektywni.org

UczMy się tworzyć projekty

Co to właściwie znaczy?

Jeśli uważasz, że możesz zrobić więcej i lepiej niż do tej pory, jednak trochę brakuje Ci wiedzy, umiejętności czy doświadczenia…
Twoim celem jest rozwój, nabywanie nowych kompetencji a przy tym poznanie innych ludzi mających podobny cel, to koniecznie czytaj dalej!

Przez blisko 9 miesięcy, to Ty nauczysz się w pełni pracować metodą projektową – od tworzenia pomysłu, przez wybór metodyki, pracę w zespole projektowym, realizację, aż do ewaluacji. A to wszystko przy wsparciu Szkoleniowców, Coachów i Mentorów. Będzie to także niepowtarzalna okazja do przeprowadzenia przez Was – uczestników, swojego autorskiego projektu, oczywiście przy wsparciu naszej Kadry. Praca metodą projektową jest obecnie bardzo ceniona i przydatna w wielu branżach, między innymi w IT, korporacjach, lecz także w NGO czy przy prowadzeniu własnego biznesu. Chcemy, aby osoby które ukończą Projekt e-fektywni.org byli w pełni przygotowani do sprostania wyzwaniom, które będą przed nimi stawiane.

Etapy projektu:

I. Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap to wypełnienie formularza rekrutacyjnego (przekierowanie na końcu opisu). Z osobami, które po wypełnieniu formularza zakwalifikują się do drugiego etapu, zostaną przeprowadzone rozmowy rekrutacyjne.

 

II. Trening interpersonalny (opcjonalnie)

To pięciodniowa forma wyjazdowa. Trening interpersonalny bardzo często jest momentem głębokiej zmiany w życiu, w relacjach z innymi ludźmi, w rozumieniu swoich potrzeb i potrzeb innych ludzi. To czas przeznaczony na zwiększanie swojej samoświadomości, poznawanie siebie. Trening daje szansę rozwijania inteligencji emocjonalnej i uczenia się nowych umiejętności społecznych. Jego efektem jest też wysokie poczucie bezpieczeństwa i zaufania w grupie oraz większa przestrzeń́ do dalszej współpracy i uczenia się̨ razem. Forma obowiązkowa, aby móc kontynuować udział w Projekcie

 

III. Szkolenia, spotkania, wizyty studyjne

Na tym etapie rozpoczną się szkolenia bardziej „twarde”, choć nie tylko. Metody zarządzania projektami, planowanie projektów społecznych, autoprezentacja z emisją głosu, budowanie zespołu. Na tym etapie także uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić się w realizacji pierwszego małego przedsięwzięcia.

 

IV. Tworzenie i realizacja własnych projektów, coaching, mentoring

To etap praktycznego wdrożenia wszystkiego, czego uczestnicy nauczyli się i doświadczyli do tej pory, poprzez stworzenie i zrealizowanie własnego projektu. Będzie się to odbywało przy wsparciu indywidualnym – coachingowym, oraz wsparciu dla grup projektowych – mentoringowym.

 

V. Ewaluacja

To etap podsumowań – zarówno projektów, które tworzyli uczestnicy, jak i całych E-fektywnych.org. W tym miejscu chcemy wspólnie wyciągnąć wnioski, z których wszyscy będziemy mogli czerpać w przyszłości.

 

„W młodych ludziach widzimy potencjał, który będzie budował naszą przyszłość”

 

 

 

 

 

 

*Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji zapoznaj się z Kalendarzem Projektu

 

TRENERZY e-fektywnych

Paweł Dębek
Psychoterapeuta, coach, trener
Od 20 lat prowadzi autorskie warsztaty i treningi psychologiczne oraz pomaga indywidualnie jako psychoterapeuta i coach. Jest psychologiem zdrowia oraz socjologiem organizacji i zarządzania. Ukończył renomowane szkoły psychoterapii, socjoterapii, psychologicznego treningu grupowego, coachingu i systemowych ustawień organizacyjnych. Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikat International Coaching Community. W latach 2001 – 2016 współtworzył i zarządzał organizacjami o charakterze think-tankowym, szkoleniowym i federacyjnym, m.in. Instytutem Edukacji Społecznej, Polish Governance Institute, Coaching for Health. Był członkiem rządowych zespołów eksperckich, doradzając Szefowi Doradców Strategicznych Premiera RP oraz Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej. Pracował również dla takich instytucji jak NFZ i PFRON jako doradca prezesa zarządu.

Marzena Wasilewska
Koordynator projektu, pedagog, trener, instruktor harcerski
Ukończyła liczne kursy podnoszące kwalifikacje trenerskie, między innymi:  Szkołę Trenerów Stowarzyszenia „CEL”, Polską Szkołę Trenerów „AEGEE”, Kurs Liderów Grup Organizacji Pozarządowych, Kurs Liderów Grup Instruktorskich. Przeprowadziła około 400 godzin szkoleń z kompetencji miękkich oraz doskonalenia kompetencji trenerskich dla bardzo różnych odbiorców – dzieci i młodzieży, studentów, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, w strukturach różnych organizacji. Zorganizowała i przeprowadziła wiele eventów outdoor’owych, wyjazdów integracyjnych, utrzymanych w klimacie doskonalenia umiejętności miękkich, współpracy w grupie, budowania zespołu, dla małych i dużych grup – od kilku do ok. 150 osób. Współtwórczyni dwóch pokoi w Escape Room’ie. Obecnie Project Manager w dwóch Wrocławskich Organizacjach oraz Wiceprezes Organizacji Harcerskiej. Lubi wykorzystywać w swojej pracy naukę przez doświadczenie. Przekazywanie wiedzy i umiejętności z tego zakresu jest dla niej nie tylko zwykłą pracą, ale przede wszystkim pasją. Prywatnie: drużynowa i instruktorka harcerska w stopniu podharcmistrza, niegdyś licencjonowana zawodniczka tenisa stołowego, uwielbia taniec, interesuje się zdrowym stylem życia. Fanka dobrej kuchni, równie dobrej książki i muzyki.

Kazimierz Szepiela
 Trener, manager, doradca, społecznik.
 Absolwent Politologii na UWr i Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys. Od 2001 r. zaangażowany w pracę na rzecz sektora pozarządowego w kraju i za granicą. Doświadczenie zdobywał jako dyrektor Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz konsultant regionalny Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu”. Trener na projektach edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Austrii, Ukrainie, Białorusi. Specjalizuje się we wspieraniu liderów organizacji pozarządowych w obszarach: zarządzania organizacją w tym zarządzania strategicznego, pozyskiwania środków na działalność statutową, prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej, tworzenia projektów społecznych. Współtwórca Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży- federacji organizacji pozarządowych pracujących na rzecz młodzieży. Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I Kadencji. Autor publikacji z obszaru partycypacji społecznej młodzieży, źródeł finansowania działalności statutowej, a także współautor propozycji aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego o tematykę młodzieżową. Wraz z zespołem Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa laureat nagrody Pro Publico Bono dla najlepszej organizacji pozarządowej o zasięgu regionalnym. Koordynator Mikrograntów NGO- funduszu dotującego oddolne inicjatywy społeczne. Obecnie członek zarządu Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Instytutu Edukacji Społecznej. Za swoją działalność uhonorowany przez Sejmik Wojewódzki Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”


Rafał Derkacz

Aktor, Trener, Instruktor harcerski
Absolwent Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Aktor Teatru Lalka w Warszawie. Współpracował z Teatrem im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, Teatrem Capitol we Wrocławiu, Teatrem Miejskim w Gliwicach oraz formacją Pożar w Burdelu. Finalista 37. I 40. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Od 2004 roku członek Związku Harcerstwa Polskiego, w którym obecnie jest szefem zespołu trenerów dolnośląskich. Przeprowadził dziesiątki szkoleń i warsztatów z kompetencji interpersonalnych, wystąpień publicznych i pracy w grupie. Jako edukator teatralny pracował w licznych projektach warsztatowych w Polsce i zagranicą. Współpracował z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Prywatnie początkujący kontrabasista i miłośnik muzyki klasycznej.

Przemysław Sobolewski
Software Developer
Od 2010 roku zajmuje się web developmentem. Ostatnie 4 lata to głównie praca nad tworzeniem dedykowanych rozwiązań biznesowych typu ERP oraz rozwój w kierunku efektywnego zarządzania zespołem. Fascynuje go optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji. Interesuje się również zwinnymi metodykami zarządzania projektami, z czego od niedawna prowadzi także szkolenia.