Data wydarzenia: 28.08

W ostatnim czasie w ramach Szkoły Talentów odbył się kolejny panel dyskusyjny. Jednak nie był on taki jak dotychczasowe. Tym razem dzięki współpracy z Fundacją asperIT debatowaliśmy wraz z Beneficjentami ich projektów o metodyce SCRUM. Dla beneficjentów w dużej mierze była to nowość, którą z pewnością będą jednak wykorzystywali podczas pracy w IT. Dyskusja była wyczerpująca, a Beneficjenci z dużą dokładnością wypytali prowadzącego o wszystkie nawet najdrobniejsze szczegóły. Zgodnie stwierdzili, że taka organizacja pracy ma sens i rzeczywiście może poprawić efektywność pracy grup projektowych.

Data wydarzenia: 06.09

6.09 w ramach Szkoły Talentów odbył się kolejny panel dyskusyjny. Tym razem rozmawialiśmy o zastawaniu narzędzia, jakim jest WBS dla projektu Tydzień Zdrowia. Uczestnicy podczas dyskusji wypracowywali najbardziej efektywne rozwiązania, które następnie przy udziale moderatora dyskusji zostały wpisywane w graficznie w postaci „żółtych karteczek” w programie miro. Dyskusja była bardzo owocna, a uczestnicy zgodnie stwierdzili, że takie podejście do projektu i rozbicie zadań na najmniejsze części jest bardzo przydatne i może uratować wiele projektów, poprzez minimalizację ryzyka wystąpienia jakiegoś niepowodzenia. Ilość pomysłów uczestników spowodowała, że czas szybko minął, a temat nie został wyczerpany, w związku z czym będziemy go kontynuowali na kolejnym panelu dyskusyjnym.

Data wydarzenia: 25.08

W ostatnim czasie w ramach jednego z naszych projektów – Szkoły Talentów odbył się panel dyskusyjny podczas którego nasi beneficjenci przy wsparciu mentora debatowali o najlepszych metodach planowania projektu. Za punkt odniesienia grupa zdecydowała się przyjrzeć Tygodniowi Zdrowia, który jest organizowany przez jednego z Beneficjentów naszego projektu. Po dokładnym przedstawieniu projektu uwzględniając jego akademicką charakterystykę przeszliśmy do dyskusji podczas, której określiliśmy najlepszą metodykę, której zastosowanie w przypadku charakteru takiego projektu będzie najbardziej efektywne. Jest to podejście kaskadowe. W związku z tym beneficjenci zdecydowali się na przygotowanie WBS, co będzie tematem dyskusji na kolejnym panelu dyskusyjnym.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu

W e-fektywni.org, dowiesz się jak profesjonalnie tworzyć projekty i zarządzać nimi, za pomocą nie tylko wiedzy, ale także narzędzi. Stając się uczestnikiem e-fektywnych, weźmiesz udział między innymi w:

  • szkoleniach,
  • mentoringu,
  • treningu interpersonalnym,
  • a także zrealizujesz autorski projekt pod okiem ekspertów.

Jeśli obszar zarządzania projektami to coś w czym mógłbyś się odnaleźć, zgłoś się do e-fektywnych i stań się masterem w tym zakresie!

Sprawdź Nasz HARMONOGRAM

Więcej informacji o projekcie na www.e-fektywni.org

Rekrutacja trwa do 24.04.2022

Nie czekaj i wypełnij formularz zgłoszeniowy ⇒⇒

 Czego możecie się u nas spodziewać w projekcie?

Formularz zgłoszeniowy dla organizacji studenckich:

Zapisz się teraz!

Formularz zgłoszeniowy dla wszystkich spoza organizacji studenckich:

Zapisz się teraz!

Misja i działalność fundacji

Naszą misją jest tworzenie komfortowej przestrzeni, wspierającej młodych ludzi oraz organizacje pozarządowe w rozwoju, zdobywaniu kompetencji, doświadczaniu, poszukiwaniu, poszerzaniu horyzontów. Po to, aby działając bardziej efektywnie, byli jak najlepiej przygotowani by sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom.

Poprzez swoje działania chcemy zadbać o dojrzałość intelektualną młodych ludzi, o ich rozwój i wsparcie w poznawaniu tego złożonego świata. Postanowiliśmy wspierać ich naszą wiedzą, doświadczeniem, a także otwartością i sympatią. Chcemy dać młodym ludziom wybór w ich decyzjach, pokazując różne ścieżki rozwoju, różne punkty widzenia, tak aby ostatecznie sami byli w stanie świadomie wybrać to, co jest dla nich najlepsze.

Nasz Zespół tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem w pracy z Młodymi Ludźmi na wielu płaszczyznach – szkoleniowej, coachingowej, mentoringowej, a także trenerzy – specjaliści w swoich dziedzinach.

Obecnie nasze sztandarowe działanie to
e-fektywni.org
UczMy się tworzyć projekty

CZYTAJ WIĘCEJ O PROJEKCIE ⟶

Organizacje Pozarządowe posiadają ogromną siłę i chęci do zmiany świata na lepsze. A my chcemy je wspierać w prowadzeniu tych zmian, dzieląc się tym co sami mamy – swoim doświadczeniem i know how.