Ostatnie spotkanie dla Beneficjentów Szkoły Talentów było podsumowaniem dotychczasowych działań i rozważań o projektach i zawodzie Project Managera. Debatowaliśmy jak możnaby ulepszyć nasz projekt po to, aby był bardziej efektywny i mógł przynosić jeszcze większe skutki społeczne. Każdy z Beneficjentów podzielił się z nami feedbackiem i uzyskał certyfikat uczestnictwa w projekcie. Poprzez szereg szkoleń, paneli dyskusyjnych oraz debat chcieliśmy wspomóc młodych ludzi w rozwoju umiejętności związanych z project managementem i wydaje nam się, że cel ten spełniliśmy, czego potwierdzeniem są pozytywnie wypełnione ankiety. Raz jeszcze dziękujemy Wam za udział w projekcie! Do zobaczenia!

W ramach kolejnej debaty podsumowywaliśmy cechy/kompetencje, którymi powinien się charakteryzować dobry Project Manager.
Dyskusja krążyła wokół przygotowanych przez PMI części sektorów zarządzania. Pod koniec skupiliśmy się na kwestii gier integracyjnych, które zbliżają zespół i dają oddech przy codziennej pracy. Każdy z beneficjentów wyniósł coś dla siebie, a my jesteśmy zadowoleni z dostarczenia kolejnej dawki wiedzy oraz możliwości poruszenia ciekawego tematu w postaci debaty z naszymi beneficjentami.

Tym razem rozmawialiśmy o eliminacji marnotrastw w procesach – MUDA. Każdy projekt manager stara się, aby jego projekt miał jak najmniej marnotrastw, zależy nam na czasie, ludziach, zaangażowaniu i oczywiście na wyniku, dlatego ważna jest rozmowa nad tym jak skutecznie niwelować marnotrastwa. W kolejnej odsłonie Szkoły Talentów debatowaliśmy właśnie o tym.

Na kolejnym Panelu Dyskusyjnym rozmawialiśmy o aktualnej sytuacji na rynku pracy, a tak naprawdę rynku pracownika. Dyskusja krążyła wokół tematów budowania swojego CV, rozmowy kwalifikacyjnej oraz identyfikowania profilu kompetencyjnego. Analizie został poddany proces rekrutacyjny.
Rozmawialiśmy o tym, jak się zachować oraz czego można się spodziewać na takiej rozmowie. Dyskusja była owocna i inspirująca, co napędza nas do
organizacji kolejnych takich spotkań.

W ramach dzisiejszego spotkania Szkoły Talentów kontynuowaliśmy pracę nad projektem „Tydzień zdrowia”. Kolejnym tematem, nad którym dyskutowaliśmy, była ścieżka krytyczna. Rozmawialiśmy nad jej istotnością oraz estymacją, dochodząc do wspólnych wniosków, że jest to immanentna część projektu, którą powinien przygotowywać każdy Project Manager chcący efektywnie zarządzać swoim zespołem i projektem. Nie możemy doczekać się kolejnego spotkania.

W kolejnej debacie wraz z beneficjentami rozmawialiśmy o karcie projektu. Prowadząca Monika Jancewicz wprowadziła nas w temat po czym przeszliśmy do zadawania pytań i odpowiedzi. Grupa zdała sobie sprawę, że karta projektu jest jednym z kluczowych dokumentów, które obowiązują w każdym projekcie i za którego przygotowanie odpowiedzialny jest Project Manager. Co istotne nasi Beneficjenci dowiedzieli się, że karta projektu może, a wręcz powinna ewaluować, tak jak ewaluuje nasz projekt. Jest to ważne ze względu na rozwój całego przedsięwzięcia. Wszystkie zmiany zakresu, celów itp. powinny być w niej zawarte. W ramach ćwiczenia wspólnie uzupełniliśmy kartę dla wymyślonego przez nas projektu. Debata była owocna, a nasi Beneficjenci wyszli z kolejną dawką wiedzy.

W ramach Szkoły Talentów odbył się kolejny panel dyskusyjny. Tym razem rozmawialiśmy o zastawaniu narzędzia, jakim jest WBS dla projektu Tydzień Zdrowia. Uczestnicy podczas dyskusji wypracowywali najbardziej efektywne rozwiązania, które następnie przy udziale moderatora dyskusji zostały wpisywane w graficznie w postaci „żółtych karteczek” w programie miro. Dyskusja była bardzo owocna, a uczestnicy zgodnie stwierdzili, że takie podejście do projektu i rozbicie zadań na najmniejsze części jest bardzo przydatne i może uratować wiele projektów, poprzez minimalizację ryzyka wystąpienia jakiegoś niepowodzenia. Ilość pomysłów uczestników spowodowała, że czas szybko minął, a temat nie został wyczerpany, w związku z czym będziemy go kontynuowali na kolejnym panelu dyskusyjnym.

W ostatnim czasie w ramach jednego z naszych projektów – Szkoły Talentów odbył się panel dyskusyjny podczas którego nasi beneficjenci przy wsparciu mentora debatowali o najlepszych metodach planowania projektu. Za punkt odniesienia grupa zdecydowała się przyjrzeć Tygodniowi Zdrowia, który jest organizowany przez jednego z Beneficjentów naszego projektu. Po dokładnym przedstawieniu projektu uwzględniając jego akademicką charakterystykę przeszliśmy do dyskusji podczas, której określiliśmy najlepszą metodykę, której zastosowanie w przypadku charakteru takiego projektu będzie najbardziej efektywne. Jest to podejście kaskadowe. W związku z tym beneficjenci zdecydowali się na przygotowanie WBS, co będzie tematem dyskusji na kolejnym panelu dyskusyjnym.

Podczas kolejnego panelu dyskusyjnego rozmawialiśmy o tworzeniu i zastosowaniu Kaizenów. Po krótkim wstępie merytorycznym tematu przygotowanym przez Monikę Jancewicz zajęliśmy się identyfikacją problemów wewnątrz projektów, które w łatwy i szybki sposób można zmienić dzięki zastosowaniu Kaizenów. Mamy nadzieję, że teraz każdy z uczestników dyskusji będzie potrafił skutecznie neutralizować problemy, a Kaizeny staną się dobrą praktyką do stosowania zamiast zarządzania kryzysowego.

Podczas kolejnego panelu dyskutowaliśmy o ryzykach w projekcie. Próbowaliśmy znaleźć receptę na problemy projektowe poprzez zastosowanie myślenia/projektowania wstecznego. Tym razem nasze spotkanie prowadził Łukasz Garczewski, za co bardzo mu dziękujemy. Zgodnie stwierdziliśmy,
że dokładne przeanalizowanie punktów, zadań oraz priorytetów jest bardzo istotne dla sukcesu projektu.

Na kolejnym panelu dyskusyjnym rozmawialiśmy o technikach kreatywnego generowania pomysłów. Po krótce dowiedzieliśmy się czym jest Design Thinking, Reversal Technique, Random World oraz metoda 6-3-5, po czym przeszliśmy do dyskusji, podczas której oczywiście generowaliśmy pomysły. Nasi Beneficjenci byli bardzo zadowoleni z panelu ponieważ w przeszłości często podświadomie korzystali z tych technik nie wiedząc, że robią coś zgodnie ze sztuką. Branża kreatywna bardzo prężnie się rozwija, dlatego Beneficjenci zgodnie stwierdzili, że warto przeprowadzać takie dyskusje, a nierzadko może się na nich pojawić naprawdę fajny pomysł godzien przemyślenia.

Na dzisiejszym panelu dyskusyjnym wraz z prowadzącym Łukaszem Garczewskim rozmawialiśmy o tym, jak w rzeczywistości wygląda projekt. Po wprowadzeniu merytorycznym zajęliśmy się dyskusją nad oczekiwaniami klienta, wizją project managera, a przekazaniem dokładnej informacji do zespołu. Próbowaliśmy znaleźć na to złoty środek, który zadowalałby wszystkich interesariuszy.
Zgodnie stwierdziliśmy, że zastosowanie metodyki SCRUM jest bardzo ważną kwestią, która może przybliżyć nas do sukcesu w tej kwestii.

Podczas kolejnej debaty rozmawialiśmy o projekcie, portfelu oraz programie, dyskutowaliśmy o różnicach pomiędzy nimi, a prowadząca Monika Jancewicz odpowiadała na nasze pytania.
Rozmawialiśmy również o bardzo istotnej kwestii jaką jest podział ról w ramach projektu na m.in sponsora, kierownika, zespół itp. Okazuje się, że wcale nie jest proste zidentyfikowanie
obowiązków, którymi powinien się zajmować każdy z nich. Duża grupa beneficjentów w przyjaznej atmosferze dyskutowała nad tym tematem. Pojawiła się również kwestia trójkąta projektowego i tego
jek powinien się zachowywać podczas trwania projektu, debatowaliśmy nad tym co się zmienia i w jakim stopniu może dochodzić do odchyleń, a co najważniejsze, co się wtedy dzieje.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu

W e-fektywni.org, dowiesz się jak profesjonalnie tworzyć projekty i zarządzać nimi, za pomocą nie tylko wiedzy, ale także narzędzi. Stając się uczestnikiem e-fektywnych, weźmiesz udział między innymi w:

  • szkoleniach,
  • mentoringu,
  • treningu interpersonalnym,
  • a także zrealizujesz autorski projekt pod okiem ekspertów.

Jeśli obszar zarządzania projektami to coś w czym mógłbyś się odnaleźć, zgłoś się do e-fektywnych i stań się masterem w tym zakresie!

Sprawdź Nasz HARMONOGRAM

Więcej informacji o projekcie na www.e-fektywni.org

Rekrutacja trwa do 24.04.2022

Nie czekaj i wypełnij formularz zgłoszeniowy ⇒⇒

 Czego możecie się u nas spodziewać w projekcie?

Formularz zgłoszeniowy dla organizacji studenckich:

Zapisz się teraz!

Formularz zgłoszeniowy dla wszystkich spoza organizacji studenckich:

Zapisz się teraz!

Misja i działalność fundacji

Naszą misją jest tworzenie komfortowej przestrzeni, wspierającej młodych ludzi oraz organizacje pozarządowe w rozwoju, zdobywaniu kompetencji, doświadczaniu, poszukiwaniu, poszerzaniu horyzontów. Po to, aby działając bardziej efektywnie, byli jak najlepiej przygotowani by sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom.

Poprzez swoje działania chcemy zadbać o dojrzałość intelektualną młodych ludzi, o ich rozwój i wsparcie w poznawaniu tego złożonego świata. Postanowiliśmy wspierać ich naszą wiedzą, doświadczeniem, a także otwartością i sympatią. Chcemy dać młodym ludziom wybór w ich decyzjach, pokazując różne ścieżki rozwoju, różne punkty widzenia, tak aby ostatecznie sami byli w stanie świadomie wybrać to, co jest dla nich najlepsze.

Nasz Zespół tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem w pracy z Młodymi Ludźmi na wielu płaszczyznach – szkoleniowej, coachingowej, mentoringowej, a także trenerzy – specjaliści w swoich dziedzinach.

Obecnie nasze sztandarowe działanie to
e-fektywni.org
UczMy się tworzyć projekty

CZYTAJ WIĘCEJ O PROJEKCIE ⟶

Organizacje Pozarządowe posiadają ogromną siłę i chęci do zmiany świata na lepsze. A my chcemy je wspierać w prowadzeniu tych zmian, dzieląc się tym co sami mamy – swoim doświadczeniem i know how.